Nieuws & blog

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van De Coöperatie.

Daisy De Grauwe Bestuurslid van De Coöperatie Lede

Daisy De Grauwe

Daisy vertelt over het wat, het waarom, het hoe en het waar van de zorgpas.
Jan Huib Nas De Coöperatie

Jan Huib Nas

Een jaar geleden verdwenen het laatste bankkantoor en de laatste bankautomaat uit Oordegem, een deelgemeente met toch meer dan 3.000 inwoners. Hoe is de situatie één jaar later?
Jan Huib Nas De Coöperatie

Jan Huib Nas

In 2020 heeft het gemeentebestuur van Lede besloten om 22 sociale seniorenflats te bouwen nabij een woonzorgcentrum, waar De Coöperatie achter staat, maar recente discussies hebben betrekking op de precieze locatie en de rechtvaardige zorg voor ouderen.
Jan Huib Nas De Coöperatie

Jan Huib Nas

Jan bespreekt de voordelen en nadelen van het doven van straatlantaarns 's nachts en benadrukt dat hoewel de lichten op weekdagen mogen worden gedimd, aandacht nodig is voor het veiliger maken van gevaarlijke oversteekplaatsen.
Daisy De Grauwe Bestuurslid van De Coöperatie Lede

Daisy De Grauwe

Zorg is een belangrijk thema voor onze beweging. Wij willen ons inzetten voor een toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg voor alle inwoners van Lede. Daarnaast willen we ons sterk maken voor de bestrijding van eenzaamheid en sociaal isolement. Wij willen gaan voor een gemeente waar iedereen meetelt. Daarom informeert Daisy je graag over het aanbod Iedereen verdient Vakantie!
Franky Van Gyseghem Bestuurslid van De Coöperatie Schepen van financiën, cultuur, toerisme, bibliotheek, sport, dierenwelzijn en ontwikkelingssamenwerking

Franky Van Gyseghem

De OCMW-raad keurde in de zitting van maart zowel de samenwerkingsovereenkomst als het masterplan goed voor de bouw van sociale seniorenflats en een lokaal dienstencentrum op de markizaatsite. Franky, onze vertegenwoordiger in het college van burgemeester en schepenen geeft uitleg.
Denk-je-mee is een concept waarbij wij alle geïnteresseerde Ledenaars uitnodigen om samen met de specialisten van De Coöperatie na te denken over een duidelijk onderwerp. Heb jij een onderwerp dat jij graag met ons en andere Ledenaars wilt bespreken?
Onze familiedag gaat door op de Klaverlochting op zondag 11 juni en start om 9 uur. Inschrijven kan tot 3/6 op info@de-cooperatie.be.
De Coöperatie Lede Johan De Ryck

Johan De Ryck

Johan is naast gemeenteraadslid voor De Coöperatie ook een gedreven voorzitter van de 11 november vriendenkring Wanzele. In die hoedanigheid zet hij momenteel zijn schouders onder een project dat een vergeten held uit een vergeten oorlog wil herdenken.
De Coöperatie Lede Johan De Ryck

Johan De Ryck

Vraag het aan… Johan 'Johan is naast gemeenteraadslid voor De Coöperatie ook een gedreven voorzitter van de 11 november vriendenkring...

Volg jij ons al?